reference

Projekti konstrukcije i izvođenje radova na konstrukciji objekata koje je “SM.NET” radio u poslednje dve godine:

Kompleks četiri privatne vile i poslovni objekat
2006,2007                                                                                                    
Projektovanje konstrukcije i montaža betonskih elemenata    
~6.000m²                                                                                       
Beograd, Teodora Drajzera
GP “Rad”

Zatvoreni bazen Aranđelovac
2006,2007                                                                                                    
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
6.000m²

      

Ukljanjanje dva noseća stuba koji nose
7 spratova u ulaznom holu hotela
2008
Projektovanje konstrukcije i izvođenje radova
Hotel “IZVOR” Aranđelovac

Poslovni objekat 2007.2008
Beograd, Resavska 23
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne konstrukcije-Glavni izvodjač radova
“ANEX GROUP” Beograd
 6.000m² + 2.000m²

Poslovni objekat
Beograd, FOB
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
“CORESS”, Beograd
 4.000m²

Proizvodni pogon
Vranic, Beograd
2008
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
“TRACO”, Vranić


Poslovno skladišni objekat
Beograd
2008
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
“AMFORA”, Beograd
4.500m²

Poslovno skladišni objekat
Subotica
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
2009
“FORMA IDEALE”, Kragujevac
4.500m²

Centar za doradu semena
Karavukovo
2009
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
‘CASTRIX”, Karavukovo
2.200m²


Poslovni objekat II
Novi Beograd FOB
2009, 2010
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
“PIONIR” Paraćin 2.500 m²

Poslovni objekat III
Novi Beograd
2009,2010
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
“PIONIR” Paraćin
10.900m²   Vreme izvođenja radova 45 dana

Poslovni objekat IV
Novi Beograd
2009,2010
Projektovanje nadogradnje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
“PIONIR” Paraćin
4.000m²+500 m²

Visokoregalno skladište
Karavukovo, Srbija,2010
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
‘CASTRIX”, Karavukovo
1100m²

Naučno tehnoloski park
Beograd
2010
Izrada Idejnog i Glavnog projekta konstrukcije
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
14.315m²

TPO CENTERPower – Big CEE
Novi Sad
2011
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
OLD MIL CENTER
20.000m²

Zatvaranje otvorenog bazena
Zlatibor,
2011/2012
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
AB prednapregnute ’roštilj’ grede raspona L=22m
Hotel „Tornik“ Zlatibor
~1.000m²

Rekonstrukcija hotela „Interkontinental“ u 
lanac hotela „Crown Plaza“, Beograd,
2011/2012
Projektovanje Idejnog i Glavnog projekta
konstrukcije/rekonstrukcije hotela
Mašinoprojekt Kopring AD, Beograd

Rekonstrukcija i nadgradnja hotela „Grand“, Kopaonik
2012
Projektovanje konstrukcije i izvođenje
A.B.montažne prednapregnute konstrukcije
i ostali građevinski radovi
„Beta Union“, Beograd
~2.000m²