kontakt

Adresa: Paunova 6, Banjica, 11000 Beograd

Telefoni: (+381) 11 398 45 31
                (+381) 11 398 45 57

Fax:         (+398) 11 398 45 83

Email:   smnet@mts.rs ,  office@smnet.rs

Žiro računi:

275-0010222108231-18 Societe Generale

Matični broj: 17347756

PIB: 100146754

Preuzimanje dokumenata

Registracija preduzeća APR

PIB

PDV